(1)
Labib, M.; Nazhif Dhiya’elhaq, M. G. . Umar Bin ’Abdul ’Aziz’s Ijtihad on Zakat Management. AJISH 2023, 8, 69-82.