Rohim, Ade Nur. 2019. “OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN ZAKAT MELALUI DIGITAL FUNDRAISING”. Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi 4 (1):59-90. https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1556.