Rohim, A. N. (2019) “OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN ZAKAT MELALUI DIGITAL FUNDRAISING”, al-Balagh : Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 4(1), pp. 59–90. doi: 10.22515/balagh.v4i1.1556.