Methodology of Classical Usuli Texts: A Critical Appraisal of Taj al-Subki’s Jamʿ Al-Jawami'

Main Article Content

Mohamed Jabir Ali al-Hudawi
Hikmatullah Babu Sahib

Keywords

Tāj al-Dīn al-Subkī; Jamʿ al-Jawāmiʿ; Islamic Jurisprudence; uṣūl al-fiqh; Methodology.

Abstract


Classical contributions are said to be the major source for contemporary studies of uūl al-fiqh. However, their linguistic nuances and stylistic methodologies are foreign to many contemporary researchers which makes any meaningful discourse an onerous and often arduous task. In this article, an attempt is made to explain the methodology employed by Tāj al-Dīn al-Subkī, an eminent 8th/14th Century jurisprudent, in his uūlī text Jamʿ al-Jawāmiʿ. The text has been selected, for its wide reception and great impact on the later development of uūl al-fiqh, as a model for the uūlī matn genre. It is hoped that the article will generate more interest in understanding juristic jargon and its usages in elucidating the principles of Islamic Jurisprudence. By offering a comprehensive analysis of the methodology intrinsic to classical uṣūlī works, with "Jamʿ Al-Jawāmiʿ" as the primary focus, this article endeavors to enhance comprehension of how classical scholars tackled and elucidated matters of Islamic law. The study not only sheds light on the intellectual heritage of Islamic jurisprudence but also serves as a valuable resource for understanding the evolving nature of legal thought within the Islamic tradition.
  
 


References

Aal-Maḥallī, Jalāl al-Dīn Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad. Al-Badr al- Ṭāliʿ fī Ḥall Jamʿ al-Jawāmiʿ. Abū al-Fidāʿ Murtaḍā ʿAlī, ed. Bayrūt: Mu’assasat al-Risālah Nāshirūn, 2005.
Al-Āmidī, Sayf al-Dīn ʿAlī ibn Muḥammad. Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, ed. ʿAbd al-Razāq ʿAfīfī. Al-Riyāḍ: Dār al-Ṣamīʿī, 2003.
Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. Al-Muṣtaṣfā min ʿIlm al-Uṣūl, ed. Ḥamzah ibn Zuhayr al-Ḥāfiẓ. Jiddah: Sharikat al-Madīnah al-Munawwarah li al-Ṭabāʿah, 1413 A.H.
Al-Ḥasanāt, Aḥmad Ibrāhīm Ḥasan. Al-Imām Tāj al-Dīn al-Subkī wa Manhajuhu fī Uṣūl al-Fiqh, Master thesis. Amman: University of Jordan, 2002.
Al-Jurjānī, Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn Muḥammad. Al-Taʿrīfāt, ed. Muḥammad Bāsil ʿUyūn. Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2000.
Al-Nuʿaymī, ʿAbd al-Qādir ibn Muḥammad. Al-Dāris fī Tārīkh al-Madāris. Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1990.
Al-Qāhirah: Dār al-Kātib al-Miṣriyyah, 1948.
Al-Shawkānī, Muḥammad ibn ʿAlī. Al-Badr al-Ṭāliʿ bi Maḥāsin man baʿda al-Qarn al-Sābiʿ. Khalīl al-Manṣūr, ed. Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1998.
Al-Subkī, Tāj al-Dīn ʿAbd al-Wahhāb. Jamʿ al-Jawāmiʿ in Majmūʿ Muhimmāt al-Mutūn. Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1994.
Al-Subkī, Tāj al-Dīn ʿAbd al-Wahhāb. Manʿ al-Mawāniʿ ʿan Jamʿ al-Jawāmiʿ, Saʿīd ibn ʿAlī Muḥammad al-Ḥumayrī, ed. Bayrūt: Dār al-Bashā’ir, 1999.
Al-Subkī, Tāj al-Dīn ʿAbd al-Wahhāb. Rafʿ al-Ḥājib ʿan Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib. ʿAlī Muḥammad ʿIwaḍ and ʿĀdil Aḥmad ʿAbd al-Mawjūd, ed. Bayrūt: ʿĀlam al-Kutub, 1999.
Al-Subkī, Tāj al-Dīn ʿAbd al-Wahhāb. Ṭabaqāt al-Shāfiʿiyyah al-Kubrā, Maḥmūd Muḥammad al-Ṭanāḥī and ʿAbd al-Fattāḥ, ed. Bayrūt: Dār Iḥyāʿ al-Kutub al-ʿArabiyyah, 1992.
Al-Zankī, Ṣāliḥ. Maʿālim al-Turāthī al-Uṣūlī: Kitāb Jamʿ al-Jawāmiʿ li al-Imām Ibn al-Subkī Namūdhajan. Kuala Lumpur: Dār al-Tajdīd, 2007.
Al-Zarkashī, Badr al-Dīn Muḥammad ibn Bahādur. Tashnīf al-Masāmiʿ bi Jamʿ al-Jawāmiʿ. Abū ʿAmr al-Ḥusayn, ed. Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2000.
Al-Ziriklī, Khayr al-Dīn. Al-Aʿlām: Qāmūs Tarājim li Ashhur al-Rijāl wa al-Nisā’. Bayrūt: Dār al-Kututb al-ʿIlmiyyah, 1986.
Al-ʿAsqalānī, Aḥmad ibn ʿAlī ibn Ḥajar. Al-Durar al-Kāminah fī Aʿyān al-Mi’ah al-Thāminah. Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1997.
Al-ʿAṭṭār, al-ʿAllāmah Ḥasan. Ḥāshiyat al-ʿAṭṭār ʿalā Jamʿ al-Jawāmiʿ. Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1999.
Duderija, Adis. "Contemporary Muslim male reformist thought and gender equality affirmative interpretations of Islam." Feminist Theology 28, no. 2 (2020).
Heern, Zackery Mirza. "Three Sources of Shiʻi Knowledge and Authority: Texts, Reason, and Mysticism in Islamic Intellectual History." Journal of Shi'a Islamic Studies 11, no. 1 (2018).
Ibn Qāḍī Shuhbah, Abū al-Maʿālī ʿAbd al-Malik ibn ʿAbd Allāh. Abū Bakr ibn Aḥmad. Ṭabaqāt al-Shāfiʿiyyah. Bayrūt: ʿĀlam al-Kutub, 1987.
Imām al-Ḥaramayn, Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh. ʿAbd al-ʿAẓīm al-Dayb, ed. Qaṭar: n.p., 2007.
Ismail, Mohammed Ali. "A Comparative Study of Islamic Feminist and Traditional Shiʿi Approaches to Qurʾanic Exegesis." Journal of Shi'a Islamic Studies 9, no. 2 (2016).
Muḥammad al-Ṣādiq Ḥusayn, Al-Bayt al-Subkī: Bayt ʿIlmin fī Dawlatay al-Mamālīk.
Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfiʿī, Al-Risālah. Bayrūt, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.
Muhammad Jabir Ali Hudawi, Al-Subkī’s Jam‘ al-Jawāmi‘ : A conceptual critical analysis of its significance, methodology and terminology, Master thesis. Malaysia: International Islamic University, 2013.
Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī, Saḥīḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawawī, ed. Muḥammad Fu’ād ʿAbd al-Bāqī. Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2003.
Myhrman, David W. “Introduction and notes” in Tāj al-Dīn ʿAbd al-Wahhāb al-Subkī, Muʿīd al-Niʿam wa Mubīd al-Niqam. London: Luzac & Co., 1978.
Schacht, Joseph. “al-Subkī” in The Encyclopaedia of Islam (new edition), ed. C. E. Bosworth et al. Leiden: Brill, 1997.
Taqī al-Dīn al-Subkī and Tāj al-Dīn ʿAbd al-Wahhāb al-Subkī, Al-Ibhāj fī Sharḥ al-Minhāj, Maḥmūd Amīn al-Sayyid, ed. (Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2004).